Digital Nulägesanalys

Vi sammanfattar din digitala närvaro
Som utgångspunkt för din digitala tillväxtresa sammanfattar vi ditt nuläge, din spridning i olika kanaler och din prestation längs hela kundresan. Med ett 360 graders perspektiv får du en tydlig beskrivning av var du befinner dig i förhållande till din omvärld och dina konkurrenter. Vill du att vi utför en nulägesanalys av ditt företag? Tveka inte på att
kontakta oss för ett kostnadsfritt möte redan idag.

VARFÖR GÖR MAN EN NULÄGESANALYS?

Om du vill utveckla din verksamhet på ett eller annat sätt är det bra att göra en nulägesanalys. Idag saknar många små och medelstora företag en digital strategi eller marknadsplan att utgå ifrån när de arbetar. Saknas dessa strategiska dokument är det viktigt att först och främst sammanställa en nulägesanalys och sätta sig in i företagets tidigare utförda kommunikations- och marknadsprojekt. Har man en noggrant framtagen nulägesanalys blir det också enklare i framtida arbetet, med att skapa kampanjer med tydlig målsättning och med information om utvärdering och mätetal. För att få en så bra bild som möjligt av ditt företags nuläge brukar vi titta på dom delarna företaget själva kan påverka internt samt den omvärld som påverkar företaget externt.

Nulägesanalys

SÅ GÖR VI DIN NULÄGESANALYS.

Vid genomförandet av en nulägesanalys går vi igenom hur ditt företag arbetar med digital marknadsföring idag. Vi fastställer era styrkor samt svagheter och tittar på vad som fungerar bra och mindre bra i ert arbete idag. Vi gör även en noggrann undersökning kring branschen i sig och tittar på hur era konkurrenter jobbar digitalt.
Oftast ser processen ut på följande vis:

FAKTA OM FÖRETAGET

I det första steget samlar vi in fakta om ditt företag och tar reda på hur det fungerar i arbetet idag. Vi utgår även från vilka produkter/tjänster ni erbjuder och om ni jobbar mot slutkonsumen, företag eller orgranisationer. 

ÖNSKAD POSITION

I nästa steg samlar vi in vilka mål och de målsättningar ni har som företag samt vart ni är på väg och vad ni vill åstadkomma framöver. Här undersöker vi även om det finns några strategiska dokument att ta hänsyn till i dagsläget för att hålla ihop ert företags kommunikation och marknadsföring.

MÅLGRUPPER

Här samlar vi in information om målgrupperna, både vad man har för målgrupper idag och vilka man eventuellt framöver kan nå för att uppnå företagets mål. Vi utgår även ifrån vart ni tappar era kunder i kundresan och analyserar kring det.

MEDIER & KANALER

Här tittar vi på vilka medier och kanaler ni använder idag och vad ni producerar. Några frågeställningar som vi vill ta reda på är, når ni er målgrupp? I vilka kanaler når ni dem? Vad säger statistiken om hur kanalerna presterar? Finns det en röd tråd i er kommunikation? Och hur många följer er idag? Vi tittar även på den tekniska biten för att säkerställa att allt är korrekt uppsatt.

NYA MÖJLIGHETER

Efter vår gjorda nulägesanalys kommer man se svart på vitt vad ditt företag har för styrkor och svagheter idag. Analysen kommer underlätta arbetet kring vad ni bör lägga er tid och pengar på för att nå ert önskade resultat och position på marknaden.