Ecommerce manager / konsult

Vi på Comdeva sitter på en mängd olika kompetenser inom digital marknadsföring och E-handel. Något som kanske inte alla byråer erbjuder som konsulttjänst är en Ecommerce Manager. Här går vi in och ser över hela er e-handelsverksamhet. Från supply-chain och varumärkesbyggande till e-handels CRO och logistik för slutkunder. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att bygga e-handel från grunden och skapa tillväxt i befintlig och etablerad e-handel. En Ecommerce Manager från Comdeva kan hjälpa er att skapa tillväxt och kostnadseffektivitet kort-och långsiktigt.

ECOMMERCE MANAGER OCH INTERNATIONELL E-HANDEL

Funderar ni på att expandera er verksamhet internationellt? Comdeva har hjälpt flera företag att etablera sig i andra länder. Vi känner väl till utmaningar som uppstår när man går utanför landsgränserna för att bredda sin marknad. En Ecommerce Manager från Comdeva kan erbjuda kompetens inom alla områden i en expansion till andra länder. Det kan exempelvis innebära att etablera en kundtjänst med lokal, språkkunnig personal, ta reda på vilka målgrupper ni behöver nå i landet eller att etablera sina produkter på marknadsplatser som Amazon eller Alibaba. Eller rent av starta en helt ny webbshop i ett annat land eller världsdel. 

VILKA ÄR ERA KUNDER ?

Andra kompetenser som en Ecommerce Manager besitter är att förstå kunder och målgrupper. Vi kan hjälpa er att lära känna era kunder bättre. Ni har säkert en idé idag om vilka era kunder är och vilken målgrupp de tillhör men med hjälp av en gedigen digital marknad-och konkurrentanalys så kan man upptäcka oväntade insikter som kan hjälpa er att nå outnyttjade målgrupper och öka er försäljning. Att projektleda för att skapa tillväxt är något vi är vana vid och kommer kunna ge er konkreta förslag på lämpliga åtgärder.

Ecommerce Manager

ECOMMERCE MANAGER SOM PROJEKTLEDARE

Behöver ni någon med kunskap och förståelse för hela affären som kan projektleda hela ert e-handelsprojekt? Att anställa en Ecommerce manager på heltid kostar ett företag mycket pengar och det finns alltid en risk i rekrytering, uppbundna kostnader, avtal m.m. Ett alternativ är att outsourca en Ecommerce Manager, vi tar in den kompetensen som ni behöver, för samma budget. Vi kan tidsbestämma uppdraget och avsätta ett visst antal timmar per vecka för att skapa tillväxt. Oavsett hur ert behov ser ut så kan Comdeva skräddarsy en lösning som passar just er verksamhet. Antingen anlitar ni vår Ecommerce Manager som projektledare åt en befintlig projektgrupp, eller så låter ni oss bistå med vår samlade kompetens när och där den behövs.

E-HANDELSSTRATEGI

Sist men inte minst så kan våra konsulter hjälpa er att lägga upp och vid behov sjösätta en komplett strategi för er e-handelstillväxt. Det kan innebära allt från att driva trafik till sajten till att konverteringsoptimera eller UX anpassa den. Det kan även innebära mer praktiska delar såsom att ta fram rutiner för leveranser och avtal för logistikhantering. Ta reda på vad våra Ecommerce Managers kan göra för er. Vi är vana att arbeta i olika typer av företag i olika branscher i olika storlekar med olika behov.