Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt uppmuntrar vi dig att kontakta oss så vi får möjlighet att se över dina synpunkter. Du har också rätt att lämna in klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten som är den myndighet i Sverige som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av gällande dataskyddslagstiftning.