Tjänster / Digital marknadsföring / Content Marketing

CONTENT MARKEtING

En lönsam investering för digital tillväxt.
Content marketing är ett begrepp som har använts mycket inom marknadsföring under de senaste åren. Egentligen är inte metoden ny, utan det är snarare ett begrepp som har definierats på ett tydligare sätt. Enkelt kan man säga att det är en typ av marknadsföring som fokuserar på att långsiktigt bygga ett förtroende kring ett varumärke. Content marketing blir ett sätt att ge målgruppen mervärde. Det handlar om både innehåll och marknadsföring.
Behöver du hjälp med att skriva copy till någon av dina plattformar? Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Content marketing

VAD ÄR CONTENT MARKETING?

line

När det gäller content marketing utgår man ifrån ett utifrån-och-in-perspektiv. Man börjar med att titta på målgruppen, och kartlägger de ämnen som berör dem och tittar på vilka vanor och behov de har. Utifrån detta planerar man exempelvis blogginlägg, publiceringar i sociala medier eller informativa texter på en webbplats. 

 

Content marketing hjälper varumärket att hamna högt i sökresultat (SEO) eftersom Google premierar unikt och värdefullt innehåll. Det kan också ge innehåll till publiceringar i sociala medier. Vinner man mottagarnas förtroende kan det generera leads eftersom kunder får så pass stort förtroende för varumärket att de vill etablera en kontakt.

Content marketing

VARFÖR CONTENT MARKETING?

Grundläggande handlar content marketing om att knyta till sig sin målgrupp så att de får starka band till varumärket. Content marketing syftar till att etablera en relation mellan kunder och varumärke och att fördjupa och förstärka relationen mellan målgrupp och varumärke. Det kan dessutom handla om att få målgruppen att förändra eller förstärka ett visst beteende, som exempel börja/fortsätta köpa dina produkter eller tjänster.

Det vi brukar fråga våra kunder är vad syfte med deras content är, eftersom det blir bäst resultat om detta är tydligt. Det kan vara exempelvis att:

  • Stärka ert varumärke
  • Förändra bilden av ert varumärke
  • Etablera er på nya marknader eller hos nya målgrupper
  • Öka konverteringsgraden eller generera försäljning, vilket oftast är slutmålet i alla dessa punkter

Genom att formulera syftet med företagets satsning på content marketing kan vi sätta upp tydliga och rimliga mål, som exempelvis varumärkesförändring, positionsförflyttning, ökad konverteringsgrad eller ökad försäljning.

För att skapa den typen av förtroende och känslomässiga band räcker det inte att spontant närma sig sin målgrupp vid ett enstaka tillfällen, utan det kräver att man över tid bygger ett förtroende. För att lyckas med detta ser vi även alltid till att skapa en strategisk planering åt våra kunder.

Lyckas man med content marketing kan man helt enkelt se flera positiva följder som i slutändan som leder till ökad försäljning/konvertering.

Detta kan ta ett tag och kräver att målgruppen gillar och har ett utbyte av det innehåll man gör så att de återvänder till kanalerna, något som i sin tur kan leda till ett ökat förtroende för varumärket.

I förlängningen kan era kunder utveckla en stark lojalitet, som gör att de väljer ert varumärke framför befintliga konkurrenter trots att kostnaderna skiljer sig åt. 

Kort sagt kan man säga att content marketing är ett kompletterande innehåll som skapar lojalitet och engagemang och attraherar ny trafik och nya kunder!

Content marketiing

VI HJÄLPER DIG ATT LYCKAS MED CONTENT MARKETING

line

För att vi ska lyckas träffa rätt med content marketing så är en av förutsättningarna att man har en god kännedom om målgruppen. Detta kan ibland kännas som en utmaning för våra kunder och det kan kännas svårt att veta hur man ska börja. Vi hjälper därför till med att få ut kvalitativ information om kunderna/målgruppen. Vi brukar titta på är statistik för sök, webb och sociala medier samt vilka ämnen som verkar skapa mest intresse och det målgruppen söker efter. 

KÄNNEDOMSNIVÅ

För oss är det viktigt att veta vilken nivå av kännedom din målgrupp befinner sig. Är din potentiella kund ännu inte intresserad av dina varor eller tjänster? Eller funderar hen redan på att skaffa de varor eller tjänster du erbjuder? Vet vi det så har vi en större chans att profilera dig som en ledande leverantör inom din bransch.
Skulle det vara så att din potentiella kund redan bestämt sig för att köpa den typ av produkt eller tjänst du erbjuder, så kan vi hjälpa dig att presentera innehåll som gör det lätt för kunden att välja din produkt eller tjänst istället för dina konkurrenters.

PERSONAS

Ju mer vi vet om din tilltänkta målgrupp, desto lättare blir det att skapa ett innehåll som kommer att vara intressant och som i sin tur skapar engagemang. Vi brukar ta fram en så kallade personas. Baserat på den information vi har skapar vi påhittade personer med uppgifter som beskriver målgruppens ålder, beteendemönster, mål, familjeförhållanden, bosättning och annat. Genom att föreställa sig dessa personas blir målgruppen mer realistisk för oss och det blir lättare att skapa content. När vi skapar content för en viss målgrupp fokuserar vi främst på de kanaler där din målgrupp befinner sig, eftersom det oftast är svårt och resurskrävande att finnas i massor av kanaler samtidigt. Detta kan gälla olika sorters sociala medier, nyhetsbrev, Google etc. Vi ser även till att ta reda på vilket innehåll din målgrupp gillar. Det du publicerar måste kännas riktigt bra för din målgrupp för att de ska återvända till din kanal.

Utvalda kundcases

line22

Tidigare projekt med digital tillväxt i fokus.