SEM & annonsering på Googles sökmotor

Ett effektivt sätt att snabb driva trafik till en hemsida är genom SEM eller “search engine marketing” som förkortningen står för. Andra termer som används är paid search, sökmotormarknadsföring eller sökannonser. När man pratar om SEM så är det nästan uteslutande Googles sökmotor man refererar till. Över 90% av sökningar på webben sker genom Googles sökmotor följt av Microsofts sökmotor Bing som har ca 2,5% av marknaden. Det innebär att annonsering eller SEM på andra sökmotorer sällan är aktuellt.

SEM

VAD ÄR SEM?

line

När du gör en sökning i en sökmotor landar du på vad som kallas “search engine result page” som förkortas SERP. Det är kort och gott sökresultaten. Det är här SEM förekommer. Längst upp så kommer sannolikt upp ett antal annonser. Här har annonsörer betalat för att synas på det sökord du angivit. De är markerade med “Ad” eller annons på svenska. Det är dessa man ofta refererar till när man pratar SEM. Längre ner på SERPen kommer de så kallade organiska sökresultaten som även räknas som SEM. Här sidor syns som är SEO anpassade till det sökord du angivit. SEM är samlingsnamnet för alla sätt att marknadsföra sig på en sökmotor.

VAD ÄR EN SÖKANNONS?

Det finns två varianter av annonser på Googles sökmotor.

1.Sökannonser: Det här är den vanligaste och kommer vanligtvis högt upp bland sökresultaten eller längst ned på SERPen. En SEM sökannons eller textannons bör innehålla det sökord du angav i sin rubrik följt av avsändaren av annonsen, det företag som annonserar. Under rubriken kommer en annonstext eller beskrivning. Även denna bör innehålla ditt sökord och beskriva mer detaljerat vad sidan innehåller. En SEM sökannons ska vara säljande och uppmana användaren att klicka. Det kan vara bra att avsluta annonstexten med en CTA(Call to action) som tex. Läs mer här, klicka vidare för mer information, klicka här osv.

2. Shopping Annons: Det här är en enn annat typ av SEM produktannons som visas när du exempelvis söker på bruna skor. En SEM produktannons skiljer sig från en textannons genom att visas med en produktbild, ett produktnamn och ett pris. SEM produktannonser är ett effektivt sätt att marknadsföra sina produkter om kunden har kommit långt i köpresan och letar efter en specifik produkt eller modell av en produkt.

SEM
SEM

SEA & SEO

line

Sökmotorannonsering förkortas ibland SEA alltså search engine advertising och är den betalda marknadsföringsdelen av SEM och annonseringen på sökmotorn. SEO är kort för search engine optimization och innebär att man optimerar en sida eller sajt för att synas på de organiska delen av SEM och sökresultaten på sökmotorn.

GOOGLE ADS

För att sätta upp text- och shopping annonser på Googles sökmotor behöver du skapa ett konto i verktyget Google Ads. Det här är en stor del av SEM där du sätter du upp annonskampanjer, väljer vilken budget och vart de ska visas. Det är även i det här SEM verktyget du sätter upp videoannonser för Youtube, och det som kallas displayannonser samt discovery annonser. För SEM shopping annonser krävs ytterligare ett verktyg som kallas Google Merchant Center. Det är här du laddar upp information om era produkter eller det kallas product feeds. Detta konto kopplas sedan till ert Google Ads konto och shopping kampanjer som sedan kommer visa SEM annonserna när personer söker på produktnamn som matchar era produkter.

Comdeva är experter på SEM och hjälper er gärna med att uppskatta vilken tillväxt ni kan nå med hjälp av SEM. Tveka inte att kontakta oss. Vi kan göra en kostnadsfri analys.

Utvalda kundcases

line22

Läs om våra kunders digitala tillväxtresa.