DIGITALA VERKTYG

För att göra en lyckad digital tillväxtresa krävs en god förståelse och kunskap om de digitala verktygen som används i det operativa och dagliga arbetet. Comdeva besitter kompetenser i de flesta kända plattformar och system som används i marknadsföring, hantering av data och försäljning online. Vissa digitala verktyg lämpar sig för vissa verksamheter och storlek på verksamhet. En del verktyg är anpassade för företag med stort produktutbud eller som verkar på flera marknader och länder.

VAD ÄR ETT DIGITALT VERKTYG ?

Ett digitalt verktyg är som det låter ett verktyg som är digitalt, en mjukvara som används i olika syften. 


Några exempel på digitala verktyg är följande:

  • Digitala annonseringssystem
  • PIM-system
  • CRM-system
  • Marknadsplatser
  • Analysverktyg

VERKTYG FÖR DIGITAL MARKNADSFÖRING

I digital marknadsföring på sociala medier och i sökmotorer används verktyg som Facebook Business Manager där annonsörer och byråer sätter upp annonskampanjer som sedan exponeras på facebook och plattformar i deras nätverk. På Googles sökmotor och i deras nätverk används ett liknande verktyg som kallas Google Ads Manager. SEO är en annan del av den digitala marknadsföringen där man marknadsför sig i de organiska sökresultaten på Googles sökmotor. För att förbättra och analysera en hemsidas SEO finns det verktyg såsom Ahrefs, Moz och Screaming Frog. För att annonsera hos publicister som DN och Aftonbladet finns det verktyg som Adform där annonser laddas upp för att exponeras hos den valda publicisten. Ett annat verktyg för detta kallas programmatic och är plattformar där du kan annonsera hos flera olika publicister i ett nätverk. Ett exempel på programmatic verktyg är Google DoubleClick.

Digitala verktyg

ANALYSVERKTYG

En stor fördel med digital marknadsföring är mätbarheten. I realtid kan du följa statistik och försäljningssiffror som sedan går att optimera för att förbättra och öka försäljningen, besöksbokningar eller nedladdningar. Ett viktigt och användbart område hos de digitala verktygen är därför analysverktygen. Här kan du analysera data och prestation från de olika plattformarna. Exempel på digitala verktyg för analys är Google Analytics och Google Data Studio som används mycket för rapportering, men varje plattform erbjuder oftast även egen statistik. På Comdeva använder vi flera digitala verktyg i vårt dagliga arbete och svarar gärna på frågor och funderingar. Kontakta oss om ni vill veta mer om vilka digitala verktyg ni kan använda för att öka er tillväxt. Välkommen!

DIGITALA MARKNADSPLATSER

När man säljer sina produkter genom en större e-handelsplattform med flera säljare så pratar man om digitala marknadsplatser. Det vanligaste exemplet på detta är det Amerikanska företaget Amazons E-handelsplattform som är den största i världen. Här säljs produkter från en mängd olika aktörer, stora som små. En marknadsplats är ett digitalt verktyg för att sälja och distribuera dina produkter.

PIM-SYSTEM

En E-handlare, grossist, tillverkare eller annan aktör med stort utbud kan ha nytta av ett PIM-System. Förkortningen betyder Product Information Management. Ett system för produktinformationshantering och administration. Det är en databas för alla produkter som företaget säljer eller har sålt. Här samlas all information, data och bilder som sedan kan användas när produkterna skall exponeras i olika kanaler och marknader. 

CRM-SYSTEM

När du hanterar ett större antal kunder så kan ett CRM system eller kundhanteringssystem vara nödvändig. CRM är kort för Customer Relationship Management och är en databas med information om era kunder. Här kan ni samla uppgifter som underlättar i kommunikation, försäljning och marknadsföring. Det är viktigt att känna till vad som gäller angående GDPR-lagar, dataskydd, lagring och riktlinjer vid hantering av personuppgifter och integritet.