comdevas logotyp
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Hur påverkar Googles nya mätvärde INP din ranking?

I den snabba digitala världen där människors medvetna närvaro minskar och konkurrensen är intensiv har webbutveckling blivit en konst i att finna balansen mellan estetik och funktionalitet. Här är en djupdykning i Googles nya mätvärde INP vad du bör göra för att optimera mot det.

Hur bestäms en webbplats framgång?

En webbplats framgång bestäms inte längre enbart av dess visuella attraktion: prestanda spelar en mer avgörande roll för att fånga och behålla användaren. Framväxten av Googles Core Web Vital-metrics (mätvärden) har revolutionerat hur vi utvärderar webbplats prestanda.

En utveckling inom detta område som nu har fångat webbutvecklares uppmärksamhet är den kommande övergången mellan First Input Delay (FID) och Interaction to Next Paint (INP). 

Förstå Googles Core Web Vital-metrics

Webbutveckling är ett dynamiskt område där kontinuerlig förbättring är spelets regel. Här kommer Googles Core Web Vital-metrics in i bilden. Dessa metrics ger en omfattande ram för att bedöma och förbättra webbplatsens prestanda. De har en dubbel betydelse; de ger inte bara insikter i användarupplevelsen, utan påverkar också en webbplats rangordning på sökmotorer.

Vad är FID?

FID är en central aktör bland Core Web Vitals (hur högt du hamnar på sökmotorer). FID mäter en webbplats reaktion på användarinteraktioner, den fokuserar på det avgörande ögonblicket mellan en användares första interaktion och webbplatsens svar. Denna metric mäter tiden det tar för webbplatsen att reagera på den initiala åtgärden, som att klicka på en länk eller knapp.

Från och med mars 2024 kommer dock FID att försvinna och ge plats åt en mer omfattande metric: Interaction to Next Paint (INP).

Vad är Interaction to Next Paint (INP)?

INP, Googles nya metric, markerar en förändring i hur vi utvärderar webbplatsens interaktion. Till skillnad från FID som enbart fokuserar på den första interaktionen så kastar INP ut ett bredare nät som omfattar alla användarinteraktioner som inträffar före nästa betydande målningsevenemang. I enkla termer så utvärderar INP tiden mellan en användares åtgärd och webbplatsens visuella svar.

Skillnaden mellan INP och FID?

Om man läser ovanstående så låter det väldigt likt och som ungefär samma sak men för att förstå konsekvenserna av denna övergång från FID till INP så är det också viktigt att förstå de huvudsakliga skillnaderna. Båda metrics är inriktade på att mäta webbplatsens reaktion men deras fokus varierar. FID fokuserar på den kritiska första interaktionen, medan INP tar hänsyn till alla interaktioner som leder upp till nästa målningsevenemang. Det är lite som att jämföra en sprinters omedelbara svar vid startskottet (FID) med en maratonlöpares totala prestanda (INP) 

Vad innebär införandet av INP för webbprestanda?

INPs bredare omfattning understryker relevansen att utvärdera användarupplevelsen på webbplatsen. INP gör det också möjligt för utvecklare att identifiera flaskhalsar och områden som behöver optimeras bortom den initiala reaktionen. För webbplatser som är starkt beroende av användarinput – tänk interaktiva formulär, spel eller dynamiskt innehåll – så ger INP en mer exakt bild av prestandan över hela användningen jämfört med bara inladdningen av spelet eller formuläret. Detta gör att prestandan överlag kan analyseras och förbättras mer. 

När INP tar över och blir verktyget som används för att bedöma webbplatsens reaktion måste utvecklare anpassa sina strategier för att säkerställa en sömlös användarupplevelse.

Medan FID fokuserar på att minska den inledande laddningstiden så tvingar INP utvecklare att optimera sina webbplatser för all interaktivitet. Detta innebär i korthet att uppmärksamma hur webbplatsen reagerar på flera användaråtgärder, vilket leder till en mer flytande och engagerande upplevelse.

Hur mäts INP och vad är det ideala resultatet?

INP mäts i millisekunder, där det ideella resultatet ligger mellan 0 och 200 millisekunder. Olika resultat intervall indikerar varierande grader av reaktionssnabbhet. Ett lågt resultat innebär snabba reaktioner medan ett högre resultat antyder områden som behöver förbättras.

Att sträva efter en idealisk INP-poäng säkerställer inte bara en bättre användarupplevelse utan påverkar också sökmotor ranking positivt.

Googles anledning till förändring

Övergången från FID till INP understryker Googles engagemang för en helhetsutvärdering av webbplatsen. Denna övergång uppmuntrar utvecklare att fokusera på alla användarinteraktioner och främjar en mer engagerande användarupplevelse. Jag vill hellre spela ett spel som går snabbt och utan laddningstider än ett spel med lagg. 

Googles huvudmål med INP är att höja användarupplevelsen genom att erbjuda en mer omfattande förståelse för webbplatsens prestanda. Genom att ta hänsyn till alla användarinteraktioner så fångar INP nyanserna i dessa, vilket resulterar i handlingsbara insikter för förbättring. Att omfamna INP-centrerade optimeringar förbättrar inte bara användarnas tillfredsställelse utan ökar också synligheten för webbplatsen på sökmotorer.

Omfamna förändringen

I det ständigt föränderliga landskapet för webbutveckling är det avgörande att vara välinformerad och anpassningsbar. Den förestående övergången från FID till INP markerar ett avgörande ögonblick i hur vi bedömer webbplatsens prestanda.

När vi säger hejdå till FID och välkomnar INP måste vi förbereda oss för en ny era av omfattande interaktivitetsutvärdering. Genom att förstå INP och optimera webbplatserna därefter kan vi säkerställa en sömlös användarupplevelse, högre ranking i sökmotorerna och en konkurrensfördel i den digitala världen.

Verktyg som Google PageSpeed Insights kommer utan tvekan att vara ovärderliga när det gäller att mäta INP. I denna snabba digitala värld är det att omfamna förändringen som är nyckeln till framgång, och övergången till INP är ett steg i rätt riktning.

Dela inlägget

comdeva-andreas-olssen

Hitta vägen framåt med oss.

Andreas Olssén

comdeva-andreas-olssen

Relaterade inlägg

1. Tredjepartsdata försvinner  När tredjepartsdata försvinner innebär det stora förändringar för digital marknadsföring

Hela rapporten finns att läsa här Först och främst, att bygga ett starkt

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Mer än bara insikter

Prenumerera på vårt tillväxtbrev! 

Vi bjuder på spaningar inom marknadsföring och digital affärsutveckling, kundcase och en inblick i livet på Comdeva.

Kontakta oss