Digital strategi

Vill du skapa tillväxt? Då behöver du en digital strategi
Att analysera marknaden, konkurrenterna och hur kunderna beter sig är en central förberedelse för en digital tillväxtresa. I vårt arbete hjälper vi våra kunder att analysera och sammanfatta marknaden oavsett om det handlar om Sverige, Norden eller Europa.

VAD ÄR EN DIGITAL STRATEGI?

En digital strategi är en utformad plan, grundad på fakta och kunskap. Planen redogör hur företag ska ta sig från sitt nuläge till sitt eftertraktade läge. Arbetet baserar sig på hur de digitala kanalerna kan bidra till verksamhetsnytta för att lyckas nå önskat resultat. Det är viktigt att en digital strategi tar hänsyn till de digitala kanalerna för att lyckas binda samman kommunikationen företaget har med sina kunder och målgrupper. 

De digitala kanalerna innefattar allt från webbplatser, appar och nyhetsbrev till kampanjer, sociala medier, sökmotorer och mycket mer.

team3

DIGITAL STRATEGI - GRUNDEN I ALL NÄRVARO ONLINE

För att lyckas uppnå en ökad konvertering i dina digitala kanaler är det extremt betydelsefullt med en välarbetad digital strategi. Att hitta den rätta målgruppen som konverterar och som förblir återkommande kunder kan vara svårt, men vi kan hjälpa dig.

När den digitala strategin finns i ert företag kommer det bli mycket enklare att avgöra vilka investeringar som bör göras och vilka åtgärder som krävs för att nå önskat resultat. Du får helt enkelt förståelse kring hur du ska möta dina kunder på rätt sätt i de olika kanalerna och sedan vägleda dem till att ta sig vidare i köpprocessen. Har du en digital strategi på plats kan du även enkelt gå tillbaka och försäkra dig om att besluten du tar är rätt. 

Vill du att vi utför en digital strategi åt ert företag? Kontakta oss redan idag för ett kostnadsfritt första möte.

Digital strategi

SKAPANDET AV EN DIGITAL STRATEGI?

När vi tar fram en digital strategi till företag utgår vi alltid från deras nuläge och arbetar oss sedan successivt vidare i de olika stegen för att hitta en framgångsrik lösning på nätet. Processen kan se ut på följande vis:

ANALYS AV FÖRETAGETS NULÄGE

Vi gör en analys över nuläge, marknad, konkurrenter och era styrkor som kommer hjälpa oss att få en bra förståelse kring vilka förutsättningar som finns hos företaget idag. 

MÅL

För att kunna ta oss vidare i arbetet behöver vi ha en insikt kring företagets syfte, mål och utmaningar. Vi vägleder dig i denna fas och kommer med förslag på realistiska mål för just ert företag.

POTENTIELL MÅLGRUPP

Vi tar reda på allt om din potentiella målgrupp och deras behov. Vi hjälper till att identifiera vart denna målgrupp befinner i kundresan och hur dem beter sig. Vi kommer sedan med olika budskap som passar in för varje steg.

CONTENT

När vi gjort målgruppsanalysen underlättar det vårt arbete vid val av content. Vi vet nu vilket innehåll som skapar ett intresse hos din målgrupp och kommer med tips på text, film och bild.

PLATTFORMAR

När vi har tagit reda på ditt syfte, mål och målgrupp hjälper vi till att välja rätt plattformar och kanaler. Här är det viktigt att alla plattformar och kanaler samverkar.

KONVERTERING

Vi sätter upp rätt mätpunkter baserat på de mål vi har kommit fram till som du sedan enkelt kan följa upp. När den digitala strategin är i rullning gör vi slutligen eventuella justeringar för att förbättra resultatet.