CRM-System för effektiv kundhantering

CRM står för Customer Relationship Management och innebär ett system eller en databas där du lagrar och managerar dina kunders data och uppgifter. Ett sådant system har många fördelar och är nödvändigt för att få en effektiv och lönsam verksamhet. Det ger dig möjlighet att hålla reda på dina kunders köpbeteetenden, demografi, geografi samt ger dig möjlighet att effektivt och målinriktat sälja in eller marknadsföra dig mot dem. Olika företag har olika behov och storlek på kundbasen. Företagen lagrar också olika uppgifter beroende på verksamhet. Är det ett en B2B verksamhet så lagras man information om företaget och vilka som är kontaktpersoner och är det en B2C verksamhet så lagrar man personuppgifter. Då är det viktigt att känna till vad som gäller kring personuppgiftslagar mm. Eftersom behoven ser olika ut är det viktigt att välja ett system som är anpassat till ert företag och era kunder.

CRM

VARFÖR SKA MAN HA ETT CRM?

line

Förutom att man med hjälp av ett kundhanteringssystem kan ge bra service och följa upp kundärenden så finns det möjlighet att öka försäljning och intäkter. En viktigt del är att analysera dina kunders data och beteenden och ta fram målgrupper som du sedan kan marknadsföra dig mot samt göra remarketing med e-postutskick och erbjudanden.
CRM-System är naturligtvis inte gratis men är oftast en bra investering. Större företag kräver någon form av kunddatabas för att kunna bedriva sin verksamhet medan en liten e-handlare eller litet företag kanske klarar sig med ett enkelt gratisprogram i WordPress eller ett excelark.

GDPR & INTEGRITETSSKYDD

Integritetsfrågor har länge varit ett hett ämne och kommer sannolikt att bli ännu mer aktuellt framöver. GDPR implementeras i EU 2018 i syfte att skydda privatpersoners integritet vad gäller lagring och hantering av personuppgifter. Lagen innebär bland annat att företag inte får spara dina uppgifter längre än ett år om du inte fortsätter handla. Att bedriva verksamhet digital idag innebär att du behöver lagra personuppgifter. Det är viktigt för dig som företagare att känna till och följa alla lagar och riktlinjer som GDPR innebär när du hanterar ett CRM-System. Comdevas konsulter är väl insatta i dessa regler och kan hjälpa ert företag med att hantera kunduppgifter på ett korrekt sätt.

CRM
CRM

HUR FUNGERAR ETT CRM?

line

Exempel på CRM System är Salesforce och Upsales som namnen avslöjar, initialt användes av säljorganisationer. Sedan finns system som ofta används av E-handlare som Pipedrive och Zoho. I tidiga system la man in uppgifterna manuellt. Numera är systemen integrerade med E-handel och andra plattformar. Det innebär att kundernas uppgifter lagras automatisk när de genomför ett köp, fyller i ett formulär eller beställer en tjänst.

Det är vanligt att CRM-system innehåller olika mängd data om en kund. Har en kund haft en kort interaktion med ditt företag så har man kanske bara e-post och namn medan en kund som handlat mot faktura lagras uppgifter om personnr/organisationsnummer, adress, e-post, telefonnr etc.

Ju mer information ett företag sitter på en kund desto känsligare är den informationen och desto viktigare är det att följa GDPR.

Har du frågor eller funderingar kring CRM-System? Comdevas konsulter har lång erfarenhet av CRM, hantering av personuppgifter, kunddatabaser och andra digitala verktyg. Tveka inte att kontakta oss.

Utvalda kundcases

line22

Ta del av våra kunders tillväxtresa.