PIM-system & produktinformationshantering

När ett företags produktutbud blir stort och verkar på flera marknader så kan ett PIM-system vara användbart. Här kan de lagra all nödvändig information om deras produkter. I dagens digitala klimat sker snabba och många förändringar i ett produktutbud och ett effektivt sätt att få rätt information till de olika kanaler är att samla all data i en plattform. Vissa företag har endast en E-handel men företag med distribution och försäljning på flera plattformar och genom återförsäljare får ett bättre flöde om de samlar all data i ett verktyg som sedan kan länkas till de olika kanalerna.

PIM

HUR FUNGERAR PIM?

line

Ett PIM System kan länkas till e-handelsplattformar och andra kanaler såsom Google Shopping som automatiskt hämtar produktinformation och data. På så sätt räcker det med att ändra datan i PIM systemet utan att behöva ändra den i varje kanal. 

Exempel på produktdata som kan lagras i ett PIM-System:

 • Produktnamn/modell
 • Bild
 • Pris
 • Innehåll
 • Artikelnummer
 • Vikt
 • Mått
 • Produktspecifikation
 • Frakt

Googles shopping annonser är ett bra exempel på kanal där du kan ha nytta av PIM systemet. I Googles sökmotor finns något som kallas Google Shopping annons och är produktannonser som exponeras i deras sökresultat. För att lägga ut produktannonser krävs ett Google Ads konto och ett Google Merchant Center. I Google Merchant Center lägger du in informationen om era produkter antingen manuellt eller genom en så kallad product feed. En fil med all produktdata som laddas upp i systemet så att annonserna kan visas. Här kan du koppla företagets PIM system med produkt feeden så att du får ut rätt pris och annan produkt data utan att behöva administrera den i flera verktyg

PIM

NÄR ANVÄNDS PIM?

line

Ett exempel på när PIM kan vara användbart är hos företag som verkar på fler olika marknader med olika priser och olika språk. I PIM-systemet kan du lagra bilder med förpackningar på olika språk så att det inte är samma språk på bildernas texter i alla länder. Priserna kan variera i olika länder. För att inte hamna för högt eller lågt i pris på en marknads behöver e-handlare och företag anpassa sina priser. En vara i ett land kanske behöver kosta 15% mindre i ett annat för att inte bli alltför dyr gentemot konkurrenterna. I ett PIM System kan information om priser lagras för respektive marknad så att exempelvis en produkt som säljs i USA inte har samma pris som i Tjeckien. På samma sätt kan du lagra produktinformation texter på flera språk så att det blir med det lokala språket i e-handeln och hos återförsäljare. 

PIM kan även användas när ett företag har flera olika försäljningskanaler i ett land. För att få enhetlig produktinformation och priser är det då användbart med ett system där all information om produkterna finns på ett ställe. På så sätt slipper de skapa produkttexter och annan information för varje kanal. 

Några exempel på PIM-System är:

 1. Akeneo.
 2. Salsify. 
 3. Riversand. 
 4. Plytix.
 5. inRiver

Comdeva har stor erfarenhet av produktinformationshantering och PIM-System. Har ni frågor om PIM och er egen verksamhet? Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vilken nytta ni skulle ha av ett system och hur det kan hjälpa er digitala tillväxt.

Utvalda kundcases

line22

Ta del av våra kunders tillväxtresa.