comdevas logotyp
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Visuell identitet som förvandlar företag

Comdeva är inte bara en byrå, vi är en katalysator för förändring, och vår visuella identitet är själva reflektionen av den resan. Låt oss utforska hur vår logotyp, våra färger, former och typsnitt skapar en berättelse som inspirerar och belyser vår vision.

Intervju med Michael Töråsen, VD och grundare

Michael-Töråsen-VD-och-grundare-på-Comdeva

Vad ledde till beslutet om rebranding på Comdeva och hur relaterar det till affärsstrategin?

Rebranding på Comdeva var en nödvändig strategisk åtgärd för att bättre spegla vårt engagemang till förändring och nära samarbete med våra kunder. Affärsmässigt ville vi klargöra vår inriktning på att vara en föregångare inom förändringsprocesser. Vår visuella kommunikation skulle bli vårt talade ord i denna förändringsresa.

Hur kopplar ni er visuella identitet till er strategi?

Vår visuella identitet är själva uttrycket för vår affärsstrategi. Genom att välja ett uttryck som cirklar för att representera kontinuitet och närhet, och vågmönster för att symbolisera förändring, vill vi visa våra kunder att vi är både enkla att samarbeta med och strategiskt inriktade. Det är vårt sätt att berätta vår historia där vi ständigt driver förändring framåt med våra kunder.

Vilken roll spelar visuell kommunikation i att bygga förtroende och förståelse med era kunder?

Visuell kommunikation är avgörande för att skapa en stark relation med våra kunder. Vår visuella identitet ger det första intrycket av vår kärnberättelse. Den skapar en känslomässig koppling och hjälper oss att klart och tydligt förmedla vår affärsstrategi. Genom vårt nya visuella uttryck strävar vi efter att skapa symboliska kopplingar till våra kunders undermedvetna 

Vad hoppas ni uppnå med den nya visuella identiteten?

Med den nya visuella identiteten hoppas vi skapa en starkare igenkänning och en djupare koppling till vårt varumärke. Vi vill inspirera våra kunder att aktivt delta i förändring och känna att vi är deras strategiska partner på den resan. Vi vill att vår visuella kommunikation ska fungera som en källa till inspiration och hopp, både för oss och våra kunder.

Design och strategi

Comdevas-logga-före-och-efter

Logotyp

Vår logotyp är inte bara en bild; det är vårt första intryck och vårt löfte. Genom våra mjuka och flytande linjer uttrycker vi vår passion för förändring – en konstant rörelse framåt. Varje linje och kurva representerar hoppet om att forma en bättre framtid tillsammans med våra kunder.

Färger

Comdevas-färger

Färgerna i vår visuella identitet är som paletten för våra känslor. Toner mellan blått och grått är våra främsta färger med inslag av accenter, turkos och rosa. Blått står för förtroende och professionalism, medan grått symboliserar den unika väg framåt som vi skapar med våra kunder. Genom att använda dessa färger på rätt sätt skapar vi inte bara estetiskt tilltalande material utan också en stark koppling till vårt budskap om samarbete och framsteg.

Comdevas-former

Former

Former är centrala för vår visuella identitet, de kommunicerar varumärkets budskap och personlighet och skapar igenkännlighet. Våra former är kurviga och speglar vårt arbetssätt, det digitala landskapet förändras konstant och vi omfamnar dessa förändringar på ett nära och strategiskt sätt. 

Typsnitt

comdevas-typsnitt

Mer än bara bokstäver, det är vår röst. Vi använder ett vänligt, lättläst typsnitt för att visa att vi är nära och personliga i våra relationer med kunderna. Det är enkla former eftersom vi vill göra det mindre krångligt att växa. Att vara konsekvent med typsnittet är nyckeln – det skapar igenkänning och bygger förtroende.

När vi investerar i vår visuella identitet, investerar vi i framtiden. Vår logotyp, färger, former och typsnitt är penslar i vår målning av hopp och förändring.  Logotypen, färgerna, formerna och typsnittet tillsammans bildar vår berättelse, vår själ som Comdeva. Vi är inte bara en digitalbyrå, vi är en rörelse för förändring.

comdeva-personal

Dela inlägget

comdeva-andreas-olssen

Hitta vägen framåt med oss.

Andreas Olssén

comdeva-andreas-olssen

Relaterade inlägg

1. Tredjepartsdata försvinner  När tredjepartsdata försvinner innebär det stora förändringar för digital marknadsföring

Direkt influgen från Nya Zeeland. En entreprenör som sålt miljoner meter sporttejp på

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Mer än bara insikter

Prenumerera på vårt tillväxtbrev! 

Vi bjuder på spaningar inom marknadsföring och digital affärsutveckling, kundcase och en inblick i livet på Comdeva.

Kontakta oss