comdevas logotyp
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Dags att satsa på internationell e-handel? Här är 6 viktiga steg till en lyckad satsning

Funderar ni på strategier för att växa utanför Sverige och Norden? Satsa på internationell e-handel och lyckas med våra 6 viktigaste steg till en lyckad satsning. Med hjälp av digitalisering och E-handel så har det aldrig varit enklare. I spåren av Covid-19 har dessutom den digitala mognaden och e-handeln ökat i rasande fart. Vi på Comdeva hjälper bolag som arbetar internationellt med sin digitala strategi. I den här artikeln delar vi med oss av våra bästa tips för att förbereda ett bolag för en digital internationalisering.

Crawl, walk, run

När du skalar din e-handel internationellt så är den viktigaste frågan att ställa, har du kompetensen, resurserna, tekniken och tiden att satsa.

 1. Börja med ditt Nuläge – Förstå marknaden och dina förutsättningar

Att genomföra eller förändra en internationell strategi är ett långsiktigt arbete. Som i alla större projekt så är det klokt att starta med att definiera målbild och nuläge i en GAP-analys för att skapa underlag för din projektplan.

Vad är syftet med er internationalisering på kort, medellång och lång sikt. Det första året eller åren kanske handlar mer om att bygga varumärke än att skapa försäljning. Det medellånga målet kanske handlar om att bygga volym och ett mer långsiktigt mål kan vara att få lönsamhet på sista raden. När Ni vet vad målet är så är det dags för nästa steg i analysarbetet, att förstå förutsättningarna:

 • Vilka marknader planerar ni att gå in på?
 • Finns det regelverk kring produkter/tjänster på dessa marknader som ni måste ta hänsyn till innan ni kan gå live?
 • Finns det kulturella skillnader eller beteendeskillnader kring köpmönster och kanaler där era kunder finns?

Analysfasen är extremt viktig i internationella sammanhang. Lägg tid och pengar på proffsiga analyser av marknaden. Gör målgruppsanalyser och ta fram personas för att förstå hur era kunder agerar. Gå inte in för hårt, för tidigt eller med era egna förutfattade meningar om hur saker skall göras.

 1. Förbered er portfölj och infrastruktur

Ska ni ut i världen kommer språk, kultur, grafik och form troligen att påverkas. Vidare så finns det en hel mängd aspekter inom lager/logistik som behöver utvärderas och ni behöver tidigt i processen också börja titta på hur ni ska kommunicera med människor på språk utanför er geografi. Flera av dessa processer tar lång tid att få på banan så det är bra att starta tidigt med dessa.

Ni behöver också säkerställa vilka regelverk som gäller i de länder ni har för avsikt att sälja era varor. Och glöm inte att registrera domämnamn och registrera er för moms. Ni kan starta med försäljning i andra länder utan att registrera bolaget för lokal moms men tröskelvärdena är generellt låga i EU så det är lika bra att registrera sig för moms direkt så är det gjort. Om ni säljer i ett annat land och passerar tröskelvärden så kan ni få dryga böter vilket är onödigt.

 1. Utvärdera och satsa på en internationell E-handelsplattform

Från ett tekniskt perspektiv så måste ni ställa er själva frågan om ni har rätt plattform när ni ska satsa på internationell e-handel. Det blir helt andra typer av problemställningar när ni skall skala upp en e-handel globalt jämfört med att sälja på hemmamarknaden.

 • Er e-handel måste klara av flera valutor, flera språk, centrala och lokala logistikalternativ.
 • Det kan vara så att produktutbudet måste skilja sig på grund av olika regelverk (EU, Utanför EU osv) och då måste er lösning klara detta.
 • Ni måste ha en väldigt bra back-end för att kunna hantera redovisning, avgifter, moms etc. Plattformen måste klara av att hantera ett högt antal ordrar per år.
 • Ni vill ha en enkel integration mot affärssystem, mot 3PL aktörer lokalt och mot ert PIM-system (mer om det strax).
 • Lokal anpassning till marknaden och personalisering kan vara direkt avgörande för eran möjlighet att anpassa er till lokala förutsättningar på den marknaden.

En global e-handel måste klara av att skala, vara robust och kunna hantera stora trafik, och ordermängder utan att krascha

 1. Bygg upp ett nätverk lokalt

Ni kommer behöva ett stort antal olika kompetenser lokalt i de länder ni skall etablera försäljning inom. Det handlar om allt från SEO-kompetens och digital marknadsföring till kundtjänst och logistik. Har ni inget eget nätverk, använd en partner som t.ex. Comdeva som redan har etablerade kontaktnät, på så sätt sparar ni tid och slipper gå på minor längs vägen när ni ska satsa på internationell e-handel.

 1. När ni går live tänk ”crawl”, ”walk”, ”run”

Om ni aldrig tidigare har sålt utanför er hemmamarknad så är det enda ni med säkerhet kan veta att ni kommer stöta på en massa saker som ni inte har tänkt på. Det är så pass omfattande att starta försäljning internationellt så det är helt enkelt väldigt svårt att förutse allt som inträffar längs vägen. Därför är det väldigt klokt att förenkla så mycket ni kan i början och sakta men säkert öka farten när ni ser att alla pusselbitar är på plats:

När ni kör igång. Tänk på att ni inte kan springa innan ni lärt er gå – Ha tålamod i uppstarten av er globala satsning

I Crawl fasen

 • Lansera enkla lösningar först. Få allt på plats så ni ser att alla kopplingar, flöden och processer håller samman.
 • Etablera logistikfunktionerna försiktigt med låga volymer i början. Även här handlar det om att säkerställa att allt fungerar som det skall.
 • Bekanta er med alla kostnader, tariffer, intäkter etc. Räkna noga igenom er affär längs vägen så ni säkerställer det viktigaste av allt, nämligen er marginalstruktur. Om något inte stämmer i crawl-fasen är det oerhört viktigt att rätta till det innan ni gasar.

I walk fasen – Agera globalt – Tänk lokalt

 • I allt större utsträckning går vi från stora .com sajter till mer lokalt anpassade lösningar där vi implementerar lokalt content. Med det menas foto, video, copy m.m. som verkligen är lokalt.
 • Sätt er in ordentligt i den lokala marknadens förutsättningar, shoppinghelger osv. Ni bör också tänka igenom om det bara är er egen e-handel ni ska använda eller om marknadsplatser som Amazon, Alibaba, Ebay etc. också är viktiga försäljningskanaler.
 • Driftsätt lokal kundtjänst, lokal service, det kommer garanterat att lyfta förtroendet för er e-handel och skapa ökad försäljning
 • Utnyttja de skalfaktorer ni har aggregerat i er totala lösning för alla marknader avseende inköp, avtal, plattform, lager, logistik etc .

Många gånger är det snabbare att gå via marknadsplatser som Amazon, Ebay och Alibaba i början innan ni har etablerat ert eget varumärke.

I run fasen – Nu ökar vi farten och fokuserar på resultatet

 • I den här fasen har ni fått upp farten, nu är det dags att börja optimera i alla delar av processen.
 • Titta på hur ni kan addera mer lokal distribution, mer lokal service, allt för att komma närmare kunden, erbjuda en närmare och bättre upplevelse.
 • I den här fasen är det också dags att börja titta på kanalstruktur, på att bredda från B2C till B2C osv.
 • Automatisering, Effektivisering och ständiga förbättringar – Allt i syfte att börja skruva resultatet rätt. I den här fasen har ni volymen för att kunna arbeta med lönsamhet och resultatförbättrande åtgärder.
 1. Fortsätt skruva och utveckla -Lyssna på kunderna

Det finns ingen bättre plats att hänga på än kundtjänsten i en global e-handel. Allt för ofta glömmer vi bort hur otroligt mycket vi kan lära oss av våra kunder. De berättar dagligen för oss genom chattar, epost, telefon vad som fungerar bra och ännu viktigare vad vi kan göra bättre. Med en bra kundtjänstlösning på plats där ni löpande kan samla data har ni en bra grund för långsiktig utveckling av ärliga kundvärden, något som lyfter varje global e-handel. I den här fasen är det bara att nöta på mot global närvaro steg för steg utan att tappa fokus på lönsamhet.

Dela inlägget

comdeva-andreas-olssen

Hitta vägen framåt med oss.

Andreas Olssén

comdeva-andreas-olssen

Relaterade inlägg

1. Tredjepartsdata försvinner  När tredjepartsdata försvinner innebär det stora förändringar för digital marknadsföring

Hela rapporten finns att läsa här Först och främst, att bygga ett starkt

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kontakta oss